informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 66 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Bankowość
Biznes
Budownictwo
Ekonomia, finanse
IBB Estimator
IBB Estimator
Informatyka, internet
Komunikaty
Nieruchomości
Praca
Prawo
Prognozy
Rozmaitości
Targi
UE
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
Fraza:  

Rewolucja w obowiązkowym ubezpieczeniu OC
   Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów, świadczeniodawca udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC. Nowe przepisy obowiązują od 9 stycznia 2008 roku.
Czego przepis dotyczy
   Jak czytamy w art.2.1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 r., „Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”.
   W myśl rozporządzenia, przepisy nakładają obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC, związanego z możliwością popełnienia błędów, zaniedbań i zaniechań w sztuce lekarskiej przez Ubezpieczonego. 
   Zgodnie z Rozporządzeniem, zawarte ubezpieczenie nie będzie obejmować szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, polegających na zapłacie kar umownych oraz powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru. Wyłączenia dotyczą zatem przypadków społecznie uzasadnionych, sytuacji nadzwyczajnych, które trudno przewidzieć i się im przeciwstawić.
   Wszystkie umowy ubezpieczenia zawarte przed wejściem w życie Rozporządzenia nie tracą ważności i obowiązują do końca okresu, na który zostały zawarte. Po upływie tego okresu świadczeniodawcy będą zobowiązani zawrzeć obowiązującą polisę OC. Do tej pory, jak wynikało z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r., obowiązek ubezpieczenia OC obejmował tylko niektóre podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej – podmioty, których zleceniodawcą nie był Narodowy Fundusz Zdrowia, ale np. samorząd lub samodzielny, publiczny ZOZ.
   Były to: niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, lekarze, pielęgniarki i położne w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki, a także osoby legitymujące się fachowymi kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych, które dysponowały lokalem oraz aparaturą oraz sprzętem medycznym, odpowiadającymi wymaganiom przewidzianym dla zakładów opieki zdrowotnej, oraz spełniały warunki określone w przepisach o działalności gospodarczej.
   W myśl nowych przepisów, obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień, w którym świadczeniodawca obowiązany jest na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do wykonywania tychże świadczeń. Zawarcie umowy ubezpieczenia OC jest konieczne ponieważ bez posiadania polisy, NFZ nie podpisze kontraktu. Tym samym obowiązek ubezpieczenia obowiązuje: publiczne zakłady opieki zdrowotnej, lekarzy, pielęgniarki i położne w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki, działających na zlecenie NFZ.
   Także inne osoby fizyczne, które mają fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach działalności gospodarczej, państwowe jednostki budżetowe, posiadające ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a także podmioty zaopatrujące w ortopedyczne środki pomocnicze i wyroby medyczne.
   Podmioty, które poza umową z samorządem są związane także umową z NFZ-em, będą podlegać zarówno Rozporządzeniu z 2004 r. oraz obecnemu, w związku z czym będą posiadały dwie polisy ubezpieczenia.

Źródło: Bankier.pl - Polski Portal Finansowy
Dodał: pp

Data dodania: 26-01-2008

© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.