informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 68 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Bankowość
Biznes
Budownictwo
Ekonomia, finanse
IBB Estimator
IBB Estimator
Informatyka, internet
Komunikaty
Nieruchomości
Praca
Prawo
Prognozy
Rozmaitości
Targi
UE
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
Fraza:  

Jak skutecznie przygotować się do aplikowania o fundusze UE

   Do uruchomienia pierwszych rund aplikacyjnych dla dotacji na nowe inwestycje pozostało kilka miesięcy. Warto wykorzystać ten czas na dobre przygotowanie.


   Nie chodzi tylko o formalne zebranie załączników, lecz przede wszystkim o merytoryczne opracowanie koncepcji inwestycji i jej cech szczególnych. Poniżej przedstawiamy kroki, które przedsiębiorca może przedsięwziąć już dziś, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania.
   Źródłem dofinansowania inwestycji o wartości powyżej 8 mln zł będzie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG), działanie 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym". Mniejsze inwestycje będą wspierane w ramach regionalnych programów operacyjnych, gdzie dla poszczególnych województw obowiązywać będą indywidualne zasady udzielania wsparcia i oceny projektów. Poniżej skupimy się na PO IG, niemniej jednak generalne zasady dotyczące dopuszczalnych poziomów pomocy, czy też zasad przygotowania się do realizacji inwestycji będą analogiczne dla wszystkich typów projektów.
   W zależności od wybranego programu wsparcia i działania różne będą kryteria oceny inwestycji. Przedsiębiorca wybierając projekty, na które będzie chciał pozyskać dofinansowanie powinien najpierw zweryfikować kryteria formalne, a następnie merytoryczne danego działania. Projekt musi spełniać kryteria formalne w 100 proc., inaczej jego wniosek w ogóle nie będzie rozpatrzony. Weryfikacja kryteriów merytorycznych pozwala na ocenę szans projektu i daje nadzieję na zajęcie zadowalającego miejsca na liście rankingowej, skutkującego otrzymaniem dotacji.
   Ponieważ w Polsce we wszystkich województwach dostępna jest pomoc regionalna na nowe inwestycje, przedsiębiorca może dowolnie wybrać lokalizację swojego przedsięwzięcia. Należy jednak pamiętać, że każde województwo ma własny dopuszczalny poziom dofinansowania, którego zestawienie przedstawia zamieszczona w artykule tabela. Niniejsze poziomy podstawowe są zwiększane o 10 proc. dla średnich i o 20 proc. dla małych przedsiębiorstw.
   W ramach PO IG wnioski mogą składać wszystkie przedsiębiorstwa, bez względu na wielkość oraz strukturę właścicielską. Wartość inwestycji powinna zamykać się w przedziale pomiędzy 8 a 160 mln zł. Przedmiotem inwestycji musi być wdrożenie innowacyjnej technologii, stosowanej na świecie nie dłużej niż 3 lata, prowadzącej do powstania nowego produktu lub usługi. Dodatkowo, po stronie przedsiębiorstwa leży obowiązek wykazania, że na produkty będące wynikiem inwestycji istnieje popyt, np. poprzez badania rynku.
   Etapem oceny formalnej będzie także weryfikacja sytuacji finansowej wnioskodawcy. Jeżeli do wniosku przedsiębiorca załączy umowę lub promesę kredytową kryterium będzie uznane za spełnione, jeśli nie - wnioskodawca będzie podlegał indywidualnej ocenie. Generalną zasadą, dla wszystkich programów i działań dofinansowujących nowe inwestycje przedsiębiorstw, jest zasada, że przed złożeniem wniosku (lub formularza prekwalifikacyjnego) i otrzymaniem potwierdzenia kwalifikowalności projektu nie wolno rozpocząć żadnych działań związanych z inwestycją.
   Dotyczy to zarówno rozpoczęcia prac budowlanych, jak i wyboru dostawców nabywanych środków trwałych. Należy wiedzieć, iż najważniejszą kwestią będzie poziom innowacyjności. Dodatkowe punkty można zdobyć za wdrożenie technologii znanej na świecie w okresie krótszym niż 1 rok. To przedsiębiorca decyduje, w jaki sposób udowodni wiek technologii. Można wykorzystać w tym celu opinie niezależnych jednostek naukowych, dostępną dokumentację techniczną lub badawczą, czy przeprowadzoną analizę rynku światowego.
   Opracowując wniosek o dofinansowanie należy pamiętać, żeby wykazać formalną i techniczną zdolność do realizacji projektu. Oznacza to, że należy posiadać licencje, pozwolenia lub koncesje niezbędne do realizacji inwestycji. Korzystne z tego punktu widzenia może też być posiadanie pozwolenia na budowę, chociaż na etapie składania wniosku nie jest to dokument konieczny.
   Kolejny element zwiększający punktację to posiadanie przez wnioskodawcę lub głównego udziałowca praw własności przemysłowej wykorzystywanych w nowej inwestycji takich jak: patent na wynalazek, prawo z rejestracji topografii układów scalonych, prawo ochronne na wzór użytkowy, czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego. Namawiamy czytelnikow szczególnie do zweryfikowania szans na pozyskanie praw do wzorów użytkowych lub przemysłowych. Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci (np. szczoteczka elektryczna).
   Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wyrobu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał (np. kształt telefonu komórkowego). Procedura udzielania prawa ochronnego na wzór użytkowy trwa około trzech lat, jednakże procedura dla prawa z rejestracji wzoru przemysłowego może się zamknąć nawet w okresie 6 miesięcy.
   Obszarem powiązanym ściśle z innowacyjnością technologii jest działalność badawczo - rozwojowa. Jeżeli więc w wyniku realizacji projektu nastąpi nawiązanie trwałej współpracy z jednostką badawczo-rozwojową to przedsiębiorca pozyska dodatkowe punkty. Należy zastanowić się, w jaki sposób wykazać we wniosku planowaną współpracę. Możliwy jest w tym względzie list intencyjny od jednostki badawczej.
   Proponujemy także spojrzeć na rezultaty planowanej inwestycji nieco szerzej, niż tylko na wzrost wydajności i mocy przerobowych. Chodzi tu przede wszystkim o nowe rozwiązania organizacyjne prowadzące do wzrostu produktywności i efektywności. Jeśli przedsiębiorca będzie w stanie je wykazać, zdobędzie tym samym dodatkowe punkty. Istnieje także możliwość uwzględnienia w projekcie niezbędnych do jego realizacji szkoleń, jako oddzielnego komponentu. Warto zweryfikować możliwość wykorzystania tej opcji.
   Jak widać przedsiębiorca może już dzisiaj rozpocząć wiele działań, które w momencie składania wniosku wpłyną pozytywnie na jego ostateczną ocenę. Należy przy tym pamiętać, że dokumentacja aplikacyjna - wniosek oraz wszystkie załączniki - stanowić będzie załącznik do umowy o dofinansowanie, a więc zapisy w nich poczynione będą zobowiązaniem przedsiębiorstwa. Podpisanie umowy o dofinansowanie oznacza, że beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie z zapisami umowy a instytucja wdrażająca zrefunduje poniesione wydatki w sposób określony w umowie.
   Treść umowy w ramach działania jest jednakowa dla wszystkich beneficjentów. Nie jest zatem możliwa zmiana o charakterze systemowym treści zapisów umowy dla jednego czy kilku beneficjentów. W chwili obecnej dokumenty określające szczegółowe zasady ubiegania się o dotacje w poszczególnych działaniach nie są jeszcze ostateczne. Warto zatem śledzić ich status i dokonywane w nich zmiany. Szczególną uwagę należy zwrócić na kryteria formalne oraz merytoryczne, które ostatecznie zdecydują o naszych szansach na unijną dotację.

Źródło: Twoja-firma.pl - vortal dla MSP
Dodał: pp

Data dodania: 15-11-2007

© 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.